Élménysuli pályázati kiírás

Pályázati kiírás
a Komplex Alapprogram
Élménysuli
cím elnyerésére
Eger, 2019


1. A pályázati program
Az Élménysuli egy olyan pályázat által elnyerhető cím, amelyet azok a KAPOCS-partnerintézmények
nyernek el egy tanévre, akik a program elemeit mintaértékűen valósítják meg, és az újszerű módszerek
elsajátítása érdekében igénybe veszik a Szakmai Támogatórendszer (továbbiakban: SZTR)
által biztosított szakmai támogatást.
A pályázat célja, hogy segítsük a KAPOCS-iskolahálózat szakmai munkájának fejlődését, és
ennek megvalósítását az Élménysuli cím megítélésével ismerhessük el.
A pályázati feltételek – éppen az igényesebb szakmai feltételek megteremtése érdekében
okszerűen szigorúbbak, mint a tagsági regisztrációnál előírtak.


1.1. Kik pályázhatnak?
Az Élménysuli címre azok a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményei pályázhatnak, akik
előzőleg regisztráltak a KAPOCS-iskolahálózatba, regisztrációjukat elfogadták.


1.2. A pályázat kritériumrendszere
A pályázat értékelése során a KAPOCS-iskolahálózat regisztrációs feltételein túl az Élménysuli
címhez szükséges kiválósági kritériumoknak való megfelelés vizsgálata történik meg. A regisztrációs
feltételeken túl az Élménysuli kiválósági követelmények a következők:
A pályázat benyújtásának tanévében:
• az intézmény legalább egy éve a Komplex Alapprogramot megvalósítja a regisztrációkor
adott válaszok alapján;
• az intézményvezető nyilatkozik arról, hogy a következő évi munkatervében megjelöli a DFHT
tanulási-tanítási stratégia, a Ráhangolódást biztosító foglalkozások megvalósításainak lehetőségeit
és az alprogramok alkalmazási lehetőségeit;
• a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a pedagógusok a kötelező közismereti tanórák
éves összóraszámának legalább 10%-ában Komplex órákat valósítanak meg;
• a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a tanmeneteket a KAP céljaihoz igazítva készítik
el, megjelölve bennük az alprogrami kapcsolódási pontokat is (Komplex órák) a DFHT
tanítási-tanulási stratégiát alkalmazó tanórák megjelölése mellett.
A KAP bevezetésének tanévében:
• KAP-hoz kapcsolódó DFHT-képzést elvégzett pedagógusok létszámának több mint 70%-a
4 darab saját DFHT tanítási-tanulási stratégiára épülő, státuszkezelő módszert alkalmazó
óratervezetet állított össze, amelyet feltöltött az SZTR online felületére (https://sztr.jelenleti.
komplexalapprogram.hu) áttekintésre a szakmai támogatónak az előre meghatározott
ütemterv szerint.
A KAP bevezetésének tanévében és/vagy az azt követő egy tanév során:
• az alprogrami foglalkozásokat tartó pedagógusok résztvevőként vagy
foglalkozást tartó pedagógusként részt vettek egy-egy csoportszintű
hospitáláson saját vagy más intézményben;
KOMPLEX ALAPPROGRAM

az intézményvezető legalább három alkalommal biztosított helyszínt alprogrami csoportszintű hospitálásoknak.


1.3. A pályázatot követően
Sikeres pályázat esetén
A nyertes pályázók jogosultak lesznek az Élménysuli logójának és az Élménysuli megnevezés használatára. Az Élménysuli cím egy tanévig érvényes, amely egy tanév elteltével pályázat útján megújítható. Az az intézmény, amely az Élménysuli címét szeretné megújítani, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

az intézmény egy tanévig az Élménysuli címet elnyerte, és a Komplex Alapprogramot továbbra is megvalósítja,

vállalja, hogy egy évközi szakmai napot önállóan megszervez és megvalósít abban a tankerületben, ahová tartozik;

vállalja, hogy kapcsolatot tart legalább egy olyan KAPOCS-iskolahálózati partnerintézménnyel, amelynek kizárólag ő biztosítja a szakmai támogatást (hospitálás lehetőségének biztosítása a fogadó intézményben, tanácsadás).
Sikertelen pályázat esetén
Sikertelen pályázat esetén az intézmény KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményeként folytathatja működését, és a következő pályázati időszakban van lehetősége ismételten a címre pályázni. A KAPOCS-iskolahálózatba regisztrálni folyamatosan lehet, de a pályázati kiírás időszakos, évente egyszer kerül rá sor. A lehetőségről a Szakmai Támogatás Munkacsoport a KAP hivatalos honlapján, a www.komplexalapprogram.hu oldalon értesíti a hálózat tagjait.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat benyújtásához kérjük, jelentkezzen be a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye oldalon, amely az alábbi linken közvetlenül is elérhető: www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu. Azok az intézmények, amelyek beküldték a KAPOCS-iskolahálózatba történő regisztrációjukat, már rendelkeznek egy saját fiókkal. A megadott e-mail-címmel és a hozzá tartozó jelszóval be tudnak lépni a felületre. A bejelentkezés után megtekintheti a regisztrációkor megadott adatokat és a megjelölt feltételeket a feladatellátási helyre vonatkozóan. Ezek újbóli megadására nincs szükség a pályázat benyújtásához.
Amennyiben a regisztráció el lett fogadva, a felületen megjelenik a pályázati lehetőség. A pályázat benyújtására kattintva, az azután megjelenő felületen, kérjük, jelölje be azokat az állításokat, amelyek igazak az ön intézményére! A pályázatot az intézmény törvényes képviselője tölti ki és nyilatkozik a kiválósági kritériumok megvalósulásáról. A kitöltés után a Beküld gombra kattintva beküldheti pályázatát. A pályázat érvényesítése céljából kérjük, a Megtekintés/nyomtatás gombra kattintva nyomtassa ki a kitöltött pályázati anyagot 1 példányban és postai úton küldje el számunkra a 2.1 pontban jelzett postázási címre.
A Megtekintés/nyomtatás gombra kattintva a felület generál egy nyomtatható dokumentumot, amelyben az intézmény törvényes képviselője kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az abban szereplő adatok és állítások a valóságnak megfelelnek, hitelesek és pontosak.
KOMPLEX ALAPPROGRAM
Mivel ön már bejelentkezett a saját profiljába ezért az intézmény adatait és a KAPOCS-iskolahálózat regisztrációjánál bejelölt feltételeket a rendszer hozzágenerálja az elkészített dokumentumhoz.


2.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag a www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu felületről generált dokumentummal lehet benyújtani az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és hivatalos bélyegzővel ellátva, postai úton a következő címre:


Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézet
3300 Eger Leányka u. 6. E. épület II/44
„Élménysuli pályázat”


2.2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.
Határidőn belül benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet július 15-ig feladnak.


2.3. A pályázat elbírálásának menete:
A beérkezett pályázatokban megjelölt kiválósági kritériumokat a Szakmai Támogatás Munkacsoport ellenőrzi. A kritériumok megvalósulásának ellenőrzése után a pályázat eredménye augusztusban lesz kihirdetve; erről elektronikus és postai úton is kapnak értesítést a pályázók.
A pályázat érvénytelensége esetén az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küldünk a pályázónak.
A www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu-n a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye oldalon megadott e-mail-címmel és jelszóval belépve minden pályázó megtekintheti a saját pályázati anyagát, és ellenőrizheti, hogy hogy hol tart a pályázat ellenőrzése. …hogy milyen szakaszban van a pályázat elbírálása. stb.


2.4. Hiánypótlás
Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra és szóbeli egyeztetésre. Ha a pályázat ellenőrzésekor megállapítják, hogy a feladatellátási hely adatai és/vagy a megfelelési kritériumok hiányosan lettek megadva, akkor egy alkalommal még van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlási felszólítást (a hiányosságok tételes felsorolásával) elektronikus úton küldik ki legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.


Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
E-mail: kap.sztr@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +36-520-400/4226