Élménysuli

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye.

A Komplex Alapprogram „brand-je” az Élménysuli, egy átfogó szolgáltatáscsomag az intézmények részére, mely digitális, logikai, művészeti, testmozgás és életgyakorlat-alapú alprogramjaival nyújthat hatékony megoldást a programban résztvevők részére. A program bevezetése együtt jár az intézmények szervezeti megújulásával, valamint az ott tanító pedagógusok módszertani kultúraváltásával, hiszen az intézményvezető és a pedagógusok nélkül nem lehet sikeres a program. Hangsúlyos elem, hogy az intézmények a bevezetés során rugalmasan alkalmazhatják a kínált szolgáltatáscsomagot, azaz a helyi adottságok figyelembevételével tudják azt bevezetni.

A tanulók komfortérzetét az élményszerűség, a játékos tanulási szituációk, a kisebb vagy más jellegű terhelés, a sikerélmény, az iskolai eredményesség emelkedése javítja. Nem arról van szó, hogy nem kell elsajátítani a tananyagot, hanem arról, hogy a program módszerei, tartalmi elemei (a DFHT, az alprogramok, a nap eleji ráhangolódás, a Te órád) élményszerűbbé teszik a tananyag elsajátítását. A pedagógus szerepe megváltozik, az ismeret átadójából „menedzserré” válik, aki vezeti a tanulócsoportok munkáját úgy, hogy a tanulók képességei, kreativitása kibontakozhasson.

A „szolgáltatás” tehát egy olyan csomag, melynek bevezetése, alkalmazása egy új szemléletmódot, kultúrát alakít ki az intézményekben. Az iskola élhetőbb hellyé válik, a tanulási folyamatban részt vevő szereplők elégedettsége nő.

Az Élménysuli címet azon iskolák nyerhetik el pályázat útján, akik részt vettek a Komplex Alapprogram képzéseiben és alkalmazzák a program elemeit a mindennapi gyakorlatban.

A csatlakozó iskolák támogatására jellemző, hogy az iskola teljes szereplőköre (intézményvezető, pedagógus, diák, szülő) bevonásra, megszólításra kerül az Élménysulin keresztül, illetve bizonyítottan hatékony módszereket kínálunk.

Az Élménysuliban az intézményvezető olyan, aki képes motiválni, meggyőzni csapatát, végigkíséri és támogatja a megvalósítást, kommunikál a szülők felé. Olyan, aki változást sürget intézményében, érzi, tudja, hogy eljött az ideje a szervezet megújításának, valamit tennie kell, hogy iskolájuk eredményesebb legyen. Az ilyen vezető számára a Komplex Alapprogram tökéletes megoldás lehet, hiszen készen kapják a módszertani fejlesztést, az ingyenes képzéseket és a szakmai támogató rendszert is.

A pedagógus részéről a megvalósítás – a bevezetés fázisában – esetlegesen pluszmunkát, változást igényelhet, de már rövid távon javul a tanulócsoportok magatartása (kevesebb időt kell fegyelmezéssel tölteni), nő a tanulói motiváltság, koncentráció, a pedagógiai munka eredményesebbé válik. A DFHT alkalmazása során a pedagógusok megújulnak, a kiégés tünetei enyhülnek vagy elmúlnak. Az Élménysuliban a pedagógus minden tanulónak igyekszik a tudásszintjéhez, tehetségéhez passzoló, egyénre szabott feladatot adni.

Létezhet a szülőknek egy olyan csoportja, amely nem ismeri a legújabb oktatási trendeket (kompetenciaalapú oktatás, 21. századi készségek, komprehenzív iskola, stb.), ők azok, akik a különórákban hisznek, a minél nagyobb terhelésben, az elitiskolákban, a felvételikben. Az ő edukációjuk a bevezetés egyik kulcskérdése lehet. Az Élménysuli olyan koncepcióra épül, ahol a mindenki iskoláját szeretnénk megvalósítani, mely nem szegregál.