Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben" című projekt megvalósítása érdekében létrehozott Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ (KA OK) az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ keretein belül működik.

A KA OK a Komplex Alapprogram megvalósítása érdekében szervezi a program továbbképzéseit, működteti szakmai támogató rendszerét és az ehhez kapcsolódó hálózatot, koordinálja az Egyetemhez tartozó megyékben szerveződő iskolahálózatot. A projekt fenntartási időszakában szakmai szolgáltatásokat nyújt a hálózatban, valamint a továbbiakban, a régióban a program iránt érdeklődő intézmények számára. A konzorciumi partnerekkel való megállapodás értelmében kapcsolatot tart a projekt keretében létrehozott központokkal, és azoknak szakmai támogatást nyújt.   

A KA OK-t igazgató vezeti, akinek munkáját munkacsoport-vezetők, szakreferensek, valamint adminisztrátor segítik. A központ munkájában szakmai megvalósítóként résztvevő munkatársak három munkacsoportban végzik tevékenységüket.

A Képzésszervezés Munkacsoport felel a Komplex Alapprogram pedagógus-továbbképzéseinek tervezéséért, fejlesztéséért, szervezéséért, valamint koordinálja azok lebonyolítását. A képzésszervezés területén kapcsolatot tart a partnerintézményekkel, illetve azok pedagógusaival.

A Fejlesztések Munkacsoport felel a KA OK megvalósításával vagy közreműködésével készülő eredménytermékek szakmai fejlesztéséért, a Komplex Alapprogram és a továbbképzések minőségbiztosításáért, illetve a Komplex Alapprogram Tudástár folyamatos fejlesztéséért.

A Szakmai Támogatás Munkacsoport felel a Komplex Alapprogram Szakmai Támogató Rendszerének fejlesztéséért és működtetéséért.

A Komplex Alapprogram Pedagógusképző és -továbbképző Központ adatai és elérhetőségei:

Címe:

Eszterházy Károly Egyetem

3300 Eger, Eszterházy tér 1., 328. sz. terem

 

Telefonos elérhetőségei:

 +36 36 520 400/2325, 2326, 2327

 

Központi e-mail címe:

 komplexalapprogram@uni-eszterhazy.hu

 

Ügyfélfogadási ideje:

H-CS: 8–16

P: 8–13:30