Fejlesztésről

Az Európai Unió (EU) által kialakított EU2020 fejlesztési célkitűzések következtében a korai iskolaelhagyás mérséklésének programja az oktatásra vonatkozó közpolitikák középpontjába került az elmúlt évtizedben. Az EU célválasztását azok a felismerések alapozták meg, melyek szerint napjainkban a munkaerő-piaci versenyképesség és a sikeres társadalmi beilleszkedés előfeltételének tekinthető legalább a középfokú iskolai végzettség megszerzése. A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó oktatásfejlesztési programok arra törekednek, hogy minden tanuló számára biztosítsák az oktatási és képzési rendszeren belül a tanulásra ösztönző környezetet. A korai iskolaelhagyás mérséklését célzó beavatkozások ebből eredően nem egyszerűen a kimaradókra, vagy a kimaradás kockázatának kitettekre koncentrálnak, hanem az intézmények és a tanulók egészére.

A korai iskolaelhagyás mérséklését célzó EFOP 3.1.2 projekt keretében olyan tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása vált lehetségessé az alap- és középfokú oktatásban résztvevők számára, melyek alkalmasak a korai iskolaelhagyás megelőzésére.

A programban a hazai tanító- és tanárképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények a végzettség nélküli iskolaelhagyáshoz kapcsolódó stratégiák közül a prevenciós stratégia irányait figyelembe véve olyan programok létrehozását vállalták, melyek hatékonyan segítik a pályázat céljainak megvalósítását.

Ehhez a programban kidolgozásra kerül a

  • Komplex Alapprogram és
  • Modellértékű nevelési programok,

illetve olyan továbbképzések valósulnak meg, amelyek elősegítik a pedagógusok szakmai szemléletváltását a korai iskolaelhagyás mérséklése érdekében, a tanítás során alkalmazott módszerek fejlesztésével.

A program 2017-ben indult el és közel 20 hónapos fejlesztési folyamat után 2018. szeptemberében kerülnek bevezetésre az iskolákban. A konzorcium tagjai vállalták, hogy országos lefedettséget biztosítanak a pedagógus továbbképzések megvalósításával. A Komplex Alapprogramhoz és a Modellértékű nevelési programokhoz kapcsolódó képzési portfólió több, mint 100 képzést foglal magában. A programok megvalósítása kapcsán a 2018/2019-es tanév tapasztalatai, az iskolák visszajelzései és a mérés-értékelés és kutatási tevékenység eredményeit figyelembe véve, a 2019-es év második felében a program továbbfejlesztése kezdődik meg. Ezt követően valósul meg az országos kiterjesztés, ahol 1500 iskola 35.000 pedagógusának képzése valósul meg.

Dr. Révész László

szakmai vezető