Életgyakorlat-alapú alprogram

Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)

Az életgyakorlat-alapú alprogram koncepcióját meghatározó alapelvek a Komplex Alapprogram alapelveivel összhangban kerültek kialakításra.Az ÉA célja hogy olyan, az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.

Az Életgyakorlat-alapú alprogram a gyermek a kisebb - nagyobb rendszereiben (család, osztály, iskola, lakókörnyezet stb.) megjelenő, őt érintő témákban kerül megszólításra, így elkerülhetetlen, hogy komplexen, kognitív, affektív, szociális téren is megérintődjön és fejlődjön. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek számára az egyén – család – osztály – iskola - lakókörnyezet – természeti környezet – munkaerő-piaci környezet (egyre táguló) rendszereiben olyan tevékenységet szervezzünk, amely leköti őket, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket és erősíti a nyitottságukat.

Az alprogram feladatának tekinti a következő tanulói kompetenciák fejlesztését: kooperativitás, kritikai gondolkodás, önfejlesztő képesség, tolerancia, konfliktuskezelés, vitakészség, felelősségvállalás, problémamegoldás, empátia. Tartalma hat központi kérdés köré szerveződik: egészséges életmód, életvezetés; környezettudatosság (fenntarthatóság); állampolgári felelősség (közösségi szerepek); életút-támogató pályaorientáció; család, párválasztás; érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés). Fontos jellemzője a komplex szemléletmód.

 Az Életgyakorlat-alapú alprogram az iskola tevékenységrendszerében megjelenik a délelőtti tanítás során komplex tanórák keretében, illetve délután önálló alprogrami foglalkozásokként. Az ÉA keretében az alprogrami koncepció kidolgozásán túl egy a pedagógusok munkáját segítő módszertani eszköztár és kézikönyv készül, ebben nagyszámú foglalkozásterv illusztrációt, valamint a tematikához kapcsolódó feladatbankot találhatnak az érdeklődők.