Digitális alapú alprogram

Digitális alapú alprogram (DA)

A Digitális alapú alprogramban fő célunk, hogy a pedagógusok módszertani kultúraváltását olyan korszerű digitális megoldásokkal segítsük elő, amelyek hozzájárulnak az oktatási közeg elektronikus tanulási környezetének kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását és az IKT-műveltség kiteljesedését.

Alprogramunkban nagy hangsúlyt kap a felfedezéses és más tevékenységekbe ágyazott tanulás módszere, amely során a tanulók úgy sajátítják el az IKT-műveltség területeiként meghatározott kompetenciaelemeket, hogy élményszerűvé válik a folyamat. Az elektronikus tanulási környezetben történő tanulás-tanítás, a hálózati részvétel elősegíti a közös munkavégzést, és az együtt tanulás élménye révén hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez.

Célunk, hogy a pedagógusokban kialakítsuk az oktatásba integrált IKT-eszközöket értő és kritikus módon alkalmazni képes „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák megoldása a technológia segítségével is lehetővé válik.

Egy olyan iskolát szeretnénk teremteni, amelyben egy szellemiségében önálló, kreatív, ugyanakkor módszertani kultúrájában szakszerűen felkészített, egymás sal rendszeresen és színvonalasan kommunikáló közösség munkálkodik, amely a digitális technológia kínálta lehetőségek révén ismeri meg és alkalmazza a napi kihívásokra adható pedagógiai válaszokat.

Hiszünk abban, hogy a módszer révén az információs társadalmak iskolájában, a tudás megszerzése során alkalmazott digitális megoldások motivációs bázist és egyben örömforrást is jelentenek a tanulók számára.