DFHT

Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia

A DFHT tanítási-tanulási stratégia célja a tudásban heterogén tanulói csoport hatékony kezelése, fókusza a pedagógus által végzett rendszeres státuszkezelés. A stratégia, a diákok tanulását középpontba helyezve, épít a pedagógusok meglévő tudására, kreativitására, amely folyamatban a pedagógusi kompetenciák fejlesztése és a tantestületen belüli pedagógiai kultúra és attitűdváltás elősegítése, támogatása, fejlesztése hangsúlyosan jelenik meg.

Mivel a Komplex Alapprogram intézményei arra törekednek, hogy kielégítsék az iskolahasználók igényeit, ezért a DFHT abban segít, hogy az iskolák az eddigi hatékony módszereiket megtartva, munkájukat gazdagítsák, nyissanak az új és/vagy kipróbált tanítási-tanulási stratégiák felé, ami kreativitást, megújulást eredményez, mind a pedagógusok, mind a tanulók tekintetében. A stratégia implementálásával segíthető a tanulók közötti státuszproblémák rendezése, a gyermekek iskolai sikerességének biztosítása, továbbá minden tanuló hozzásegítése a közép- és felsőfokú továbbtanuláshoz, amely a munkaerőpiacra történő sikeres belépést alapozza meg.

A DFHT középpontjában a személyre szabott differenciálás áll. A differenciálás a pedagógus által irányított fejlesztést és/vagy a tanulók önvezérelt fejlesztését jelenti. A DFHT-ban érvényre jutó adaptivitás egyszerre fejezi ki az elemzésre épülő változás, tanulás, innováció és reflexió értékeit. A DFHT a feladatok sokféleségén keresztül egy időben biztosítja a leszakadók felzárkóztatását és a tehetségek kibontakoztatását, gondozását.

A DFHT stratégiában olyan módszerek és technikák alkalmazására alapozunk, amelyek azon túl, hogy középpontba helyezik a tudásban heterogén csoportban történő tanítást és tanulást, megkívánják a tanulók aktív részvételét a tanulási folyamatban. A DFHT a tanulást olyan aktív tevékenységként, értelmezi, amelyben a tanuló, a már meglévő tudásrendszerekbe beágyazott ismeretei segítségével, egyéni módon értelmezi az új ismeretet. A tanulási folyamat lényegi elemének a gyerekek közti interakción alapuló tudásépítést, tanulást és a tudásmegosztást tekinti, ennek alapján tervezi, szervezi és értékeli a tanulástámogatás folyamatait.

A stratégia alkalmazásnak a hatására elvárt eredmény:

  • A tanórai alulmotiváltság megszűnése.
  • A tanulmányi eredmény javulása.
  • A csoportos és az egyéni siker növekedése.
  • Az önbizalom erősödése, a tanuló önértékelésének javulása.
  • A gyerekek közötti kapcsolat harmonikussá válása.
  • A magatartásproblémák mérséklődése.