Táncos szafarival is tanulhatunk

A Tudástárban elérhető tanári kézikönyvek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy konkrét, használható, inspiráló, ötleteket adó óraterv-illusztrációkkal, feladatokkal is ellássák a Komplex Alapprogram (KAP) szerint oktató pedagógusokat. Ezek a feladatok teljes mértékben a KAP tanítási elvei mentén készültek. Most felsős biológiához mutatunk egy feladatot, feladatleírást.


A Komplex Alapprogram bevezetése az iskolai gyakorlatba változással, esetenként kisebb többletfeladattal is járhat, ugyanakkor a programban kidolgozott és a pedagógusok rendelkezésére bocsájtott szakmai anyagok kompenzálják a felkészüléssel és a megvalósítással összefüggő feladatokat. A felső tagozaton tanítók számára a programban a közismereti tárgyakhoz kapcsolódóan kézikönyvek (17 db) készültek, mely mind az éves tervezést, mind az óravázlatok elkészítését, valamint az adott óra megvalósítását is támogatják.

Táncos szafari

Sok európai vágya, hogy eljusson a csodálatos Afrikába. Különleges élőlények lakhelye, ahol a nyugalom, a természet az úr. A mai órán egy kis betekintést kapunk ebből a csodavilágból, ahol a sokszínű állatsereglet táncot lejt a lemenő nap fényében vagy a várva várt esőben.

1. csoportfeladat

Afrika melegvizű folyóinak és tavainak nagytestű állata a nílusi krokodil.

Bújjatok most a bőrébe, és mutatkozzatok be E/1. személyben!

Igyekezzetek minél részletesebb képet adni magatokról!

Használjátok segítségképpen a tankönyv megfelelő oldalának bekezdését, az ismeretterjesztő könyvet és a színes képeket!

Egyéni feladatok (1):

Tanuló (1 – felzárkóztatás): Mi jellemző a fogazatára? Készíts rajzot is róla!

Tanuló (2): Melyik élőlénycsoportba tartozik a nílusi krokodil?

Tanuló (3): Mi szerepel nílusi krokodil étlapján?

Tanuló (4): Mi jellemzi szaporodását?

Tanuló (5 – tehetséggondozás): Melyik hazai állathoz hasonlít?

Állításodat indokold a munkátok alapján!

2. csoportfeladat

Az emberszabású majmok közül talán a csimpánz a legkedvesebb számunkra. Böbe, a híres magyar csimpánz történetét felhasználva igazoljátok, hogy a csimpánzok valóban emberszabásúak és nagyon tanulékonyak! Gyűjtsétek össze az emberszabásúak jellemzőit a tankönyv 43.oldalának szövege és a táblagépen található kisfilm segítségével!

Készítsetek tablót a beszámolótokhoz a kapott képek és a nyomtatott szöveg felhasználásával!

Egyéni feladatok (2):

Tanuló (1 – felzárkóztatás): Te szívesen gondoznál-e állatkertben csimpánzokat? Válaszodat indokold!

Tanuló (2): Sorolj fel 3 emberszabású majmot!

Tanuló (3): Miért nevezhetjük okosnak Böbét? Válaszodat indokold!

Tanuló (4 – tehetséggondozás): Gyűjtsd ki a beszámolóból az emberszabásúak 3 jellemzőjét!

Tanuló (5): Milyen tevékenységeket tudott Böbe végrehajtani? Sorolj fel hármat a beszámolótok alapján!

3. csoportfeladat

Az antilopok és a zebrák az afrikai szavannákon élnek. Egyik barátotok fotókat készített róluk. Figyeljétek meg jól a képeket! Vitassátok meg, hogyan alkalmazkodtak a szavannai feltételekhez (életmód, testfelépítés, táplálkozás)!

Hasonlítsátok össze a két állatot az általatok választott szempontok szerint! Megfigyeléseiteket halmazábra segítségével rögzítsétek, képekkel színesítsétek! Használjátok segítségül a tankönyv megfelelő oldalán lévő bekezdést és az ismeretterjesztő könyvet!

Egyéni feladatok (3):

Tanuló (1 – tehetséggondozás): Milyen az antilop szarva? Melyik hazai haszonállatunknak van ilyen típusú fejdísze?

Tanuló (2 – felzárkóztatás): Mi az előnye annak, hogy a növényevők csordába verődve vándorolnak?

Tanuló (3): Milyen táplálkozásra utal a redős zápfog?

Tanuló (4): Sorold fel az antilop táplálkozására, fogazatára jellemzőket a beszámoló alapján!

Tanuló (5): Melyik hazai haszonállathoz hasonlít az antilop táplálkozása alapján? Válaszodat indokold meg!

4. csoportfeladat

A kistestvéretek nagyon szereti az Oroszlánkirály c. mesefilmet. Szeretné, hogyha megmagyaráznátok neki, hogyan lesz a kis Szimbából a szavannák királya! Vitassátok meg, milyen jellemzői vannak az oroszlánoknak, amitől királlyá válhatnak!

Készítsetek a kapott képek felhasználásával tablót! Segítségül használjátok a tankönyv megfelelő oldalának bekezdését és az ismeretterjesztő könyvet!

Egyéni feladatok (4):

Tanuló (1 – tehetséggondozás): Miért nevezhetjük nagymacskának az oroszlánt? Írj legalább 3 jellemzőt indoklásul!

Tanuló (2 – felzárkóztatás): Rajzolj le egy hím oroszlánt!

Tanuló (3): Melyik házi kedvenchez hasonlít az oroszlán? Válaszodat indokold a beszámolótok alapján!

Tanuló (4): Hogyan vadásznak az oroszlánok?

Tanuló (5): Mi szerepel az oroszlánok étlapján? Nevezz meg legalább 3 fogást!

5. csoportfeladat

A természet körforgása a szavannán is zajlik. A táplálkozási kapcsolatok itt is meghatározottak. Készítsetek táplálkozási piramist a kapott képek felhasználásával, akár többet is! Jelöljétek a piramis mellett nyilakkal az egyedszám és az össztömeg változását a piramisban felfelé haladva! Magyarázzátok meg, miért van szükség a keselyűkre, marabukra és a hiénákra a szavannai életközösségekben!

Egyéni feladatok (5):

Tanuló (1): Nevezz meg három termelő szervezetet a szavannán a beszámolótok alapján!

Tanuló (2): Adj választ a rajzotok alapján, hogyan változik az egyedek száma a piramisban felfelé haladva! Válaszodat indokold!

Tanuló (3 – felzárkóztatás): Miért nevezhetjük „konyhamalacoknak” a keselyűket, marabukat, hiénákat? Válaszodat indokold!

Tanuló (4 – tehetséggondozás): Miért nem hiányozhatnak a lebontók a körforgásból? Válaszodat a beszámolótok alapján indokold!

Tanuló (5): Fontosak-e a termelőszervezetek a körforgásban? Válaszodat indokold!

Hogyan érem el a kézikönyvet?

A Felsős tanári kézikönyv a biológia tantárgy tanításához című kiadvány – sok más hasznos kézikönyvvel, óravázlattal és kiadvánnyal egyetemben – letölthető a Tudástárból (tudastar.komplexalapprogram.hu).