Néhány feladatötlet alsós matematikához

A Komplex Alapprogram (KAP) alsós tanítói kézikönyvei, amellett, hogy didaktikailag is megalapozzák a tanítási-tanulási folyamatokat, rengeteg jól használható, konkrét példát, feladatot, játékot tartalmaznak, melyek jól hasznosíthatók az órákon. Most a matematika tantárgyhoz mutatunk néhány játékot/feladatot!


Bumm!

 • Készítette: Kelemen Annamária
 • Cél: motiváció, bemelegítés, gyakorlás, ismétlés, számolási készség fejlesztése, koncentrációs képesség, figyelem fejlesztése
 • Korcsoport: 6–10 év
 • Munkaforma: frontális munka
 • Idő: kb. 5 perc

Játékleírás: Szorzótábla gyakorlására alkalmas játék, mely átalakítható valamennyi szorzótáblára.

Pl. 6-os Bumm!:

A gyerekek körben állnak. Egymás után egyesével számolnak 1-60-ig (esetleg tovább) úgy, hogy a következő számot mindig a körben állók soron következő tagja mondja. A szabály az, hogy minden olyan szám helyett, amely hattal osztható (6, 12, 18,… stb.), „Bumm!”–ot kell mondani. (A számolás menete tehát: 1, 2, 3, 4, 5, Bumm! 7, 8, 9, 10, 11, Bumm! 13, 14, 15, 16, 17, Bumm! 19…stb.). A 60-hoz érve folytathatjuk csökkenő sorrendben is. Ha egy játékos eltéveszti a számolást vagy elfelejt Bumm!-ot mondani, kiesik a játékból. A végén egy győztes marad. A játékot gyorsan kell játszani, így nagyobb szórakozást nyújt.

Alkalmazások: Matematika

Variációk:

 • Nehezített változata: minden olyan szám helyett Bumm!-ot mond a játékos, amely osztható hattal vagy a számban a hatos számjegy szerepel (pl. 16). Ezt a változatot harmadik osztályban játsszuk!
 • Lehet a szorzótábla gyakorlására úgy is használni, hogy a 6 többszöröseit sorolva akkor mondunk Bumm!-ot, ha pl. kétjegyű kerek számhoz érünk (6, 12, 18, 24, Bumm! 36, 42, 48, 54, Bumm!...stb.)

Dupla-dupla

 • Készítette: Göncfalviné Cseh Éva
 • Cél: mozgáskoordináció, figyelemfejlesztés, együttműködési képesség fejlesztése,
 • ráhangolás
 • Korcsoport: 7–10 év
 • Munkaforma: páros munka
 • Előkészület: nem igényel előkészületet
 • Idő: 1-2 perc

Játékleírás:

A gyerekek egymással szembefordulva tapsolnak, miközben a következő mondókát mondják.

Dupla, dupla, ez, ez,

Dupla, dupla, az, az,

Dupla ez, dupla az,

Dupla, dupla, ez meg az.

A dupla szóra ⇒ tenyér érintés

Az ez mondásakor ⇒ ököl szemben érint

Az az mondásakor ⇒ ököl hátul érint

Lehet a nagyobbaknál 2x vagy 3x ismételni gyorsuló ütemben. Az a páros győz, aki nem téveszti el. Ha az osztályban páratlan a gyerekek száma, akinek nem jut pár a pedagógussal játszik.

Alkalmazás: Bármilyen óra elején alkalmazható.

Válogató-guggolós

 • Készítette: Mirczné Kovács Ida
 • Cél: Számok tulajdonságainak gyakorlása, koncentráció, figyelem fejlesztése
 • Korcsoport: 6–7 év
 • Munkaforma: egyéni
 • Előkészület: számkártyák kiosztása
 • Idő: 10 perc

Játékleírás:

A gyerekek körben állnak, mindenki kezében van egy számkártya, amit maga előtt tart. A tanító mond egy számtulajdonságot, és leguggolnak azok a gyerekek, akiknek a kártyáján levő számra illik a mondott tulajdonság. Például a következőket mondhatjuk:

Guggoljon le, akinek:

 • Páros szám van a kártyáján,
 • Páratlan szám van a kártyáján,
 • Kerek tízes szám van a kártyáján,
 • Számjegyei párosak,
 • Számjegyei páratlanok,
 • Számjegyeinek összege több mint tíz,
 • Számjegyeinek összege kevesebb mint tíz,
 • Számjegyeinek összege tíz.

Minden tulajdonság után gyors ellenőrzés, a tévesztőket közösen javítjuk. Az újabb tulajdonság mondásakor mindenki feláll, és álló helyzetben dönt az új tulajdonságról. Azok a gyerekek, akik nem tévesztettek, jól figyeltek, kapnak egy dicséretet (piros pontot, matricát stb.).

Hogyan érem el a kézikönyvet?

Az Alsós tanítói kézikönyv a matematika tantárgy tanításához című kiadvány – sok más hasznos kézikönyvvel, óravázlattal és kiadvánnyal egyetemben – letölthető a Tudástárból (tudastar.komplexalapprogram.hu).