Egy kis segítség a magyar nyelv tanításához

A Tudástárban már jó ideje elérhetőek a Komplex Alapprogram (KAP) tanítói és tanári kézikönyvei, melyek teljes egészében a KAP tanítási elvei mentén készültek. Mostani összeállításunkban a magyar nyelv tanításához adunk pár órai feladatot.

A tanárok iskolához kapcsolódó feladatai sokrétűek, és ezek közül a tanítással és a neveléssel összefüggő feladatok a legjelentősebbek. Az iskolai tevékenységek során a tanórára való fel­készülés, a tanulók tanulásiteljesítmény-változásának folyamatos követése jelentősen hozzá­járul a tanulók tanulási eredményességének javulásához.

Most tekintsünk át pár komplex órai feladatot, melyek igazán segítségünkre lehetnek egy-egy témakör könnyebb megértése érdekében!

Az ABC körülvesz
Sokfelé találkozhatunk és találkozunk is az életünkben a betűrenddel, így nagyon fontos, hogy ismerjük a magyar ABC-t. A mai órán olyan helyzetekbe képzeljük magunkat, amikor elengedhetetlen a betűrend helyes használata.

1. csoportfeladat

A telefonkönyv minden esetben betűrendbe szedett, mert így kön­nyebben megtalálhatod azt, akit hívni szeretnél.

 • Képzeljétek el, hogy kaptok egy mobilt közösen!
 • Gyűjtsétek össze azoknak a barátoknak, ismerősöknek a nevét, akiket szeretnétek beírni a telefonkönyvbe!
 • A gyűjtés után ezeket tegyétek ABC-sorrendbe és írjátok egymás alá!
 • Készítsetek „hangos” telefonkönyvet tablet segítségével!

Egyéni feladatok (1)

 • Tanuló (1): Válassz ki valakit a telefonkönyvetekből! Írj egy elképzelt párbeszédet! Miről beszélgetnél vele most?
 • Tanuló (2-felzárkóztatás): Írd le a csoportmunkában szereplő összes nevet a füzetedbe, majd mellé írd le szótagolva!
 • Tanuló (3-tehetséggondozás): Fogalmazz mókás bevezetőt a „han­gos” telefonkönyv elé! A csoportmunka eredményét használd fel!
 • Tanuló (4): Válassz ki a csoportmunkában szereplő nevek közül egyet és írd le a füzetedbe a külső, belső tulajdonságait! Karikázd be a szavakban a magánhangzókat!
 • Tanuló (5): Képzeld el, hogy az iskolában elveszik a telefonodat, mert megszólalt órán! Az összegyűjtött nevek közül válassz ki egyet, aki­nek elmesélnéd ezt az esetet! Írd le, mit mondanál neki!

2. csoportfeladat

A mai órán az iskolai könyvtárat látogatjátok meg. A polcon a ti általatok ismert könyvek vannak.

 • Képzeljétek el, hogy az egyik társatok leborította a könyvespolcot! Rakjátok vissza a polcra a könyveket betűrendbe!
 • Írjátok le betűrendbe sorolva a polcra tett könyveket!

Egyéni feladatok (2)

 • Tanuló (1): Válaszd ki az egyik könyvet! Írd le a szerzőjét és a könyv címét!
 • Tanuló (2): Szótagold el a polcon található legtöbb szóból álló könyv címét!
 • Tanuló (3): Válaszd ki a polcról az egyik könyv szerzőjét! Írd le, mit tudsz róla!
 • Tanuló (4-felzárkóztatás): Válaszd ki a polcról azt a könyvet, amelyet szívesen elolvasnál! A választásodat indokold meg!
 • Tanuló (5-tehetséggondozás): Tervezz könyvborítót az egyik köny­vetekhez! Tableten dolgozz!

3. csoportfeladat

 • Képzeljétek el, hogy a csoportotok meghívást kap egy dalversenyre! A csoporttagoknak 2-2 dalt kell elénekelniük.
 • Gyűjtsétek össze azoknak a daloknak a címét, amiket szeretnétek elénekelni! Tegyétek betűrendbe a címeket!

Egyéni feladatok (3)

 • Tanuló (1): Készíts illusztrációt a csoportmunka alapján!
 • Tanuló (2-felzárkóztatás): Válassz egy dalcímet a csoportmunkából! Karikázd be a magánhangzóit!
 • Tanuló (3): Csoportosítsd a csoportmunka szavait az általad válasz­tott szempont szerint!
 • Tanuló (4): Egészítsd ki a csoportmunkában található dalcímeket egy-egy oda illő szóval!
 • Tanuló (5-tehetséggondozás): Készíts kvíz kérdéseket a csoport­munka alapján!

Hogyan érem el a kézikönyvet?

A Felsős tanári kézikönyv a magyar nyelv tantárgy tanításához című kiadvány – sok más hasznos kézikönyvvel, óravázlattal és kiadvánnyal egyetemben – letölthető a Tudástárból (tudastar.komplexalapprogram.hu).